Projekt SICO – umowa programowa z rejonem Apulia

SICO

Rozwój układów sterujących dla silników lotniczych oraz komponentów powiązanych z branżą lotniczą

Działania dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Apulia

POR Apulia 2014 - 2020 „Inwestycja w Twoją przyszłość”

ASSE I – cel specjalny 1 – działanie 1.1 (R & S)

 Kontrakt programowy z rejonem Apulia zatwierdzony na mocy rezolucji CMP / DEL / 2016/00042 z 22/12/2016

 

Jeżeli przyjmiemy że silnik jest sercem samolotu, to układ sterowania może być uważany za mózg silnika. Oczywiście wraz z czujnikami i siłownikami.

Układ sterowania zarządza działaniem silnika w każdej fazie lotu zapobiegając jego zgaśnięciu, wyłączeniu zespołu komory spalania, nadmiernej temperaturze, prędkości i ciśnieniu. Kontroluje on również wszystkie niezbędne procesy adaptacyjne wynikające z nagłych zmian warunków środowiskowych i manewrowania samolotem, zapewniając niezawodność pracy.

„Inteligencja” układu sterowania wynika z faktu, że po odebraniu różnych sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych silnika układ przetwarza je i uzyskuje niezbędne instrukcje umożliwiające zmianę ustawień. W tym celu, układ wykorzystuje sieć czujników tak, aby „zrozumieć” co się dzieje i interweniować za pomocą siłowników które odpowiadają za niezbędne regulacje. Siłowniki są zasilane przez układu elektryczne i hydrauliczne.

Zadaniem projektu SICO jest opracowanie innowacyjnego układu sterowania. Celem jest zdobycie wielozakresowej wiedzy, niedostępnej dziś w Apulii lub Włoszech, celem stworzenia kompleksowego układu sterowania silnikami lotniczymi charakteryzującego się dużą wydajnością i autonomią umożliwiającą jego stosowanie również w samolotach bezzałogowych.

Główne założenia, o które oparte są działania jednostki Badań Przemysłowych i Rozwoju Eksperymentalnego to:

  • redukcja zużycia paliwa celem zminimalizowania wpływu na środowisko oraz kosztów operacyjnych ponoszonych przez użytkownika końcowego samolotu
  • niezawodność, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerów i redukcja kosztów serwisowania ponoszonych przez użytkownika końcowego samolotu
  • zwiększenie dostępnej mocy celem zwiększenia sprawności samolotu

Działania projektowe zostaną potwierdzone poprzez kampanię eksperymentalną obejmującą projekt oraz konstrukcję dwóch zestawów:

  • zestaw do pracy teoretycznej, czyli symulator (działający w czasie rzeczywistym) silnika samolotowego wraz z akcesoriami, który zostanie wykorzystany do sprawdzenia układu logicznego sterowania
  • zestaw do pracy praktycznej, czyli urządzenie umożliwiające kontrolę zachowywania się układu sterowania analizującego sygnały rzeczywiste i symulowane przesyłane przez silnik i akcesoria

Projekt badawczo-rozwojowy SICO, czyli temat umowy programowej pomiędzy Avio Aero i rejonem Apulia rozpoczął się w maju 2016 i potrwa 4 lata. Najważniejsze zadania będą realizowane w laboratorium Avio Aero w Bari.

Całkowity koszt programu wynosi 29,3 mln €. Celem realizacji programu zaciągnięto pożyczkę w wysokości 16,5 mln €.